Blog

קרמיקה תמה גינזבורג

תמה גינזבורג סטודיו תמה

תמה קרמיקאית וקדרית ויוצרת בחומר, בעלת תואר ראשון בעיצוב קרמי בבצלאל עבודה באובניים, פיסול במגוון טכניקות, איור וצביעה. בעלת סטודיו לקרמיקה וקדרות וטכניקות שונות לגילאים

Read More »